ویژگی های آکام

آنچه ما را برجسته می کند

تخصص

تخصص

پویایی

پویایی

همکاری

همکاری

کمی درباره

شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام

شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام فعالیت رسمی خود را از سال 1395 با مشارکت شرکت‌ ‌های ماشین سازی اراک، پتروتام تک و مهندسی کاناز مشاور در زمینه ی طراحی و اجرای پروژه های گازرسانی به روش CNG آغاز نمود. این شرکت  به عنوان یکی از اولین شرکت های خصوصی سازنده ایستگاه های تقلیل فشار گاز CNG در کشور، با تمرکز و اهتمام خاص در پیشبرد و تعالی این بخش مهم از صنعت گاز کشور سهیم بوده است. شرکت نفت و گاز آکام افتخار دارد در طی کمتر از 4 سال خدمت در صنعت کشور، در بخش عمده ای از پروژه های گازرسانی به صورت CNG که در کشور اجرا شده است نقش مؤثری داشته است.

حوزه های فعالیت

گاز رسانی و ذخیره سازی گاز به روش CNG

Image

ذخیره سازی گاز به روش SNG

Image
0
سال تجربه
0
مشتری همراه
0
پروژه موفق
0
نیرو متخصص