ویژگی های آکام

آنچه ما را برجسته می کند

تخصص

تخصص

پویایی

پویایی

همکاری

همکاری

کمی درباره

شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام

شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام فعالیت رسمی خود را از سال 1395 با مشارکت شرکت‌ ‌های ماشین سازی اراک، پتروتام تک و مهندسی کاناز مشاور در زمینه ی طراحی و اجرای پروژه های گازرسانی به روش CNG آغاز نمود. این شرکت  به عنوان یکی از اولین شرکت های خصوصی سازنده ایستگاه های تقلیل فشار گاز CNG در کشور، با تمرکز و اهتمام خاص در پیشبرد و تعالی این بخش مهم از صنعت گاز کشور سهیم بوده است. شرکت نفت و گاز آکام افتخار دارد در طی کمتر از 4 سال خدمت در صنعت کشور، در بخش عمده ای از پروژه های گازرسانی به صورت CNG که در کشور اجرا شده است نقش مؤثری داشته است.

0
سال تجربه
0
مشتری همراه
0
پروژه موفق
0
نیرو متخصص