خوش آمدید

سخنی از مدیریت

شرکت کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳95 با مشارکت شرکت‌ ‌های ماشین سازی اراک، پتروتام تک و مهندسی کاناز مشاور در زمینه ی طراحی و اجرای پروژه های گازرسانی به روش CNG آغاز نمود. این شرکت  به عنوان یکی از اولین شرکت های خصوصی سازنده ایستگاه های تقلیل فشار گاز CNG در کشور، با تمرکز و اهتمام خاص در پیشبرد و تعالی این بخش مهم از صنعت گاز کشور سهیم بوده است. شرکت نفت و گاز آکام افتخار دارد در طی کمتر از 4 سال خدمت در صنعت کشور، در بخش عمده ای از پروژه های گازرسانی به صورت CNG که در کشور اجرا شده است نقش مؤثری داشته است.

 همچنین نظر به توجه ویژه وزارت نفت در سالهای اخیر برای جمع آوری و فرآورش گازهای مشعل و جلوگیری از سوختن این گازها که باعث افزایش آلاینده های زیست محیطی از یکسو و از دست رفتن ثروت ملی از سوی دیگر می گردد، شرکت از سال 1397 با نگاه ویژه ای به این پروژه ها ورود کرده است.

عمده فعالیت های شرکت در زمینه های زیر متمرکز است:

  • مهندسی، طراحی، تامین کالا، ساخت و بهره برداری از پروژه های گازرسانی به صورت CNG (گاز طبیعی فشرده)
  • طراحی و ساخت سبدهای انتقال گاز فشرده برای پروژه های انتقال گاز CNG
  • بومی‌سازی طراحی و ساخت واحدهای تنظیم و تقلیل فشار گاز CNG (PRU) برای تحویل گازطبیعی در شرایط مناسب در مبادی مصرف (شبکه گاز شهری و روستایی، صنایع و ...)
  • طراحی و ساخت سیستمهای انتقال گاز فشرده اتان و سیستمهای تنظیم و تقلیل فشار اتان برای تحویل در مبادی مصرف (پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و ...)
  • طراحی و ساخت سیستمهای جمع آوری و فرآورش گازهای مشعل (فلر)